Szolgáltatásaink

A mediáció típusai és menete

  1. Válási mediáció
  2. Párkapcsolati mediáció
  3. Kamasz mediáció
  4. Családi mediáció
  5. Egyéni konzultáció, tanácsadás

 

Válási mediáció

Válási mediáció esetén a házastársi vagy élettársi kapcsolat már annyira megromlott, hogy az együtt maradásra nincs esély, a házasság felbontása elkerülhetetlen. Ekkor a felek igénye és a mediátor feladata az, hogy a párok minél gyorsabban megállapodjanak a vagyoni, gyermek-elhelyezési, gyermekek feletti szülői felügyeleti jog és kapcsolattartási kérdésekben.

Az egyezséget úgy foglaljuk írásba, hogy az a bíróságra beadható legyen, a keresetlevéllel együtt megfeleljen a törvényi előírásoknak. Magyarországon házasságot csak bírósági úton lehet felbontani, nem mindegy azonban, hogy az mennyi ideig tart, mennyibe kerül, mennyire fájdalmas.

Válási mediációk esetében van példa olyan konfliktusra, ami az előkészítő beszélgetések után egyszeri mediációs összejövetel során elrendezhető, és olyan esetek is, amelyek több mediációs ülést igényeltek. A szükséges konzultációk száma függ a résztvevők hozzáállásától, a vitás kérdések számától, mélységétől.

Az új PTK családjogi könyvében két területen fog megjelenni a mediáció lehetősége, a házasság felbontása és a gyermekek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása területén.

Ez azt jelenti, hogy a szülői felügyeleti jog rendezése körében, a bíró akár kötelezheti is a feleket arra, hogy megjelenjenek a mediátornál, és közvetítői eljárás keretében rendezzék ügyüket.

Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediációt javaslok, ha a kapcsolat megromlott, problémák feszítik, de van még remény az együtt maradásra.
Ezekben a helyzetekben legtöbb esetben az elsődleges cél a bizalom helyreállítása, és a kommunikáció javítása.

Kamasz mediáció

Nagy segítséget jelent a mediáció, amikor jelentős változásra szorul a szülő és serdülő/kamaszkorú gyermekének viszonya, amikor fontos, hogy csökkenjen a szülő és a gyerek közötti feszültség, kapcsolatuk javuljon, a lehető legnagyobb harmónia alakuljon ki a családban.

A mediáció nagy előnye az időbeli rövidsége. A serdülő/kamasz nem hajlandó egy-két alkalomnál többször eljönni, viszont már a beszélgetés elején érezhető a fiatalok hozzáállásában, hogy egyenrangú félként köthetnek szüleikkel megállapodást.

Családi mediáció

A mediáció módszere kiválóan alkalmas házassági krízisek áthidalására, megoldására.

A pörgő élet, az egzisztencia megteremtéséért “vívott” harc is elvezethet oda, hogy egyre kevesebb időt szánunk egymásra, sok esetben még magunkra is. Ez azonban számos konfliktus forrása lehet, és még a legerősebb kapcsolatot is kikezdheti.

Egyéni konzultáció, tanácsadás

Ha bizonytalan annak eldöntésében, hogy a konfliktushelyzet amiben van mediálható-e, ha nem tudja mitévő legyen, hogyan kezelje a kialakult helyzetet, ha felmerül a „ merre tovább?” kérdés, keressen fel.
A konzultáció során számos megoldhatatlannak tűnő élethelyzet kerülhet más megvilágításba egy kívülálló szakember segítségével.

A mediáció menete

A kapcsolatfelvételt követően mindkét féllel külön-külön előkészítő megbeszélésre kerül sor, melynek hossza 1- 1,5 óra.

Ezt követi egy megbeszélt időpontban a mediációs/közvetítői ülés, ami általában 3 óra.
Itt természetesen már mindkét fél jelen van. Egyszerűbb esetben már az első alkalommal megszületik a megállapodás, komolyabb esetben több konzultáció is szükséges lehet.

Abban az esetben, ha a közös légtérben nehéz a kommunikáció, lehetőség van az un. “sétáló” mediációra. Ebben az esetben két külön helyiségben foglalnak helyet a felek, a mediátor pedig köztük „sétálva” közvetít.

Az ülés végén a felek által megfogalmazott egyezséget a mediátor írásba foglalja, átolvasás után pedig a felek és a mediátor aláírják azt.