Domov

 

 top

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Je založená na princípe zmierlivého riešenia sporov, smerujúceho k dohode za účasti nestrannej a neutrálnej osby – mediátora. Osoba mediátora slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami.

Mediáciu je možné chápať ako komplexnú metódu, ktorá umožňuje kultivovane riešiť spory s ľudmi, na ktorých nám záleží, s ktorými chceme alebo potrebujeme udržiavať korektné vzťahy

Mediácia je rýchla, efektívna a finančne lacnejšia mimosúdna dohoda, ako súdny spor, ktorý môže trvať niekoľko rokov a výsledkom nemusí byť spokojnosť strán. Prostredníctvom mediácie strany môžu urovnať spor spôsobom a za podmienok, ktoré sú im vnútorne blízke a vedú k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Sporov a konfliktov, ktoré zbytočne končia na súde, je v dnešnom svete veľa. Preťažujú súdny systém, predlžujú súdne konanie, sporné strany stavajú do nepriateľských pozícií,  a stoja nemalé financie.

Mediácia poskytuje alternatívu, ktorá je  rýchlejša, efektívnejšia, a finančne menej náročná pre riešenie sporu, ako súdna cesta.

Call Now Button